Norbert Klein

Voor een open samenleving

Open brief aan Eerste Kamerfracties over Coronatoegangsbewijzen

| Geen reacties

Hoevelaken/Ouderkerk aan de Amstel, 21 mei 2021

Aan de fracties in de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Betreft: Wetsvoorstel Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen (35.807)

Geachte fracties,

Het is begrijpelijk dat na een jaar COVID-19-epidemie en de vele vrijheidsbeperkende maatregelen het verlangen bestaat om deelname aan maatschappelijke activiteiten weer mogelijk te maken. Vanuit dat verlangen heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Tijdelijke Wet Coronatoegangsbewijzen (eerst Testbewijzen COVID-19). Uw Kamer is nu aan zet om te bepalen of het middel niet erger is dan de kwaal. Aanvullend op het bestaande coronabeleid wordt het middel van coronatoegangsbewijzen ingezet. Om van door de overheid bepaalde niet-essentiële voorzieningen gebruik te kunnen maken, moet iemand aantonen dat hij of gevaccineerd is, of negatief getest is of bewijs van COVID-19 herstel heeft. Dit zijn allemaal medische gegevens.

De druk om meer mogelijk te maken, maakt dat een evenwichtige beoordeling zoals een jaar geleden in de discussie over een vrijwillige Corona-App achterwege dreigt te blijven. Een medisch digitaal paspoort als verplicht toegangsbewijs voor onze samenleving is een schending van het recht op privacy en het medisch geheim. Een dergelijk elektronische ID, gebaseerd op medische data kan leiden tot uitsluiting van bevolkingsgroepen in onze samenleving en segregatie tussen groepen.

Technisch wordt voor een digitale oplossing gekozen waar eenvoudig nieuwe data aan toe te voegen is zoals criteria met betrekking tot gewenst gedrag en handelen. Ook kunnen alle bewegingen van burgers op deze wijze individueel en met elkaar worden geregistreerd met de mogelijkheid van op afstand uit te lezen technologie. Deze wordt momenteel ontwikkeld. De burger wordt hiermee verplicht om allerlei privacy gevoelige informatie op te slaan en te delen. De bewaartermijn van de gegevens is bepaald op een jaar na een positieve uitslag en 4 weken bij een negatieve testuitslag. Dat lijkt te overzien, maar opslag van gegevens blijft opslag met alle risico’s op datalekken en misbruik.

Als drager van de data in de CoronaCheck-app wordt de vorig jaar opgezette Coronamelder App en onderliggende controle infrastructuur ingezet. Deze werd ingevoerd met uitdrukkelijke voorwaarde dat het gebruik altijd vrijwillig is. Via een achterdeurtje van een coronatoegangsbewijs dreigt deze app als medisch paspoort toch verplicht te worden. Vanuit het idee dat je vrij bent om wel of niet mee te doen, is door de Autoriteit Persoonsgegevens aangegeven dat dit maar een schijnvrijheid is als je door geen toestemming te verlenen uitgesloten wordt. Helaas is het bij een constatering van de AP gebleven. 

Daarnaast is het coronatoegangsbewijs selectief en leidt tot uitsluiting van mensen binnen een willekeurig deel van de private sector in onze samenleving. Aan geselecteerde, normale menselijke activiteiten kan alleen deelgenomen worden met een coronatoegangsbewijs, de zogenaamde niet-essentiële maatschappelijke voorzieningen. Wat is voor het kabinet “niet-essentieel”? Dat zijn volgens artikel 58ra. Reikwijdte de voorzieningen: sport, jeugdactiviteiten, cultuur, evenementen, de hele horeca. Zelfs het mbo-onderwijs, hogescholen en universiteiten zijn niet-essentieel. De niet geteste studenten moeten fysiek gescheiden worden of online onderwijs volgen met goedkeuring van de medezeggenschapsorganen.

Deze wet leidt tot een testmaatschappij die voorbij gaat aan enige feitelijke onderbouwing van de inzet voor de epidemiebestrijding; de weg die nodig is om uit deze epidemie te komen. Het plan is om 400.000 testen per dag uit te voeren en 250.000 per dag voor het onderwijs, uitgaande van slechts 1 dag onderwijs per week. De inschatting van het kabinet in de toelichting op de wet is dat iedereen van 12 jaar of ouder tussen de 2 tot 4 keer per week getest moet gaan worden op basis van 24- of 48 uurs testbewijzen. Dit leidt tot een permanente teststress en is een ongekende ingreep in onze samenleving en sociaal maatschappelijk verkeer.

Het dreigt nog verder te gaan. Er heeft zelfs al een verkenning plaatsgevonden voor testbewijzen op de werkplek van werknemers. De bedrijven moeten dat dan op straffe van boetes uitvoeren. Het gaat straks van kwaad naar erger. In de test moeten alle Nederlanders van 12 jaar en ouder, in combinatie met een geldig identiteitsbewijs dagelijks hun identiteit aantonen, het type test en de uitslag en de termijn sinds het uitvoeren van de test. Wederom wordt de handhavingsfunctie bij de eigenaar van de voorzieningen gelegd tegen hoge boetes bij niet nakomen. Dit leidt weer tot een aangifte en controle samenleving in het privé domein. Handhaving en sancties zijn uitgebreid beschreven en sluiten aan op de geldende werkwijze van € 435,- of een hechtenis van 7 dagen en € 4.350,- per organisatie, per bedrijf of eigenaar. Terecht dat het MKB en de Koninklijke Horeca Nederland tegen dit kafkaiaanse plan zijn.

Naast de regeldruk schat het kabinet de kosten voor het opzetten van dit systeem van coronatoegangsbewijzen minimaal € 750 miljoen. Dat is zonder de bijkomende testkosten per individu. Geld dat in het kader van de epidemiebestrijding beter naar de ziekenhuizen kan gaan om daar meer ruimte voor behandelingen te geven.

Bij petitie.nl “Voor een open samenleving” roepen inmiddels al 154.000 mensen uw Kamer en daarmee uw fractie op deze heilloze weg volgende week niet in te slaan. Onze rechtsstaat verhoudt zich niet met verplichte coronatoegangsbewijzen.

Hoogachtend,

Bas Filippini, oprichter van Privacy First en Vrij en Sociaal Nederland

Norbert Klein, oud-Tweede Kamerlid

Geef een antwoord

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.