Norbert Klein

Voor een open samenleving

Politieke idealen

 

De coronapandemie heeft veel effect op onze gezondheid en gezondheidszorg. Leven met risico’s voor je gezondheid hoort bij het leven. Het gaat altijd om de vraag hoe deze risico’s te beheersen en te aanvaarden. De Covid-19 ziekte laat ook zien hoe ons systeem een crisis kan veroorzaken. Of zoals door Rutger Bregman in zijn boek “De meeste mensen deugen” laat zien: iedere ramp wordt gevolgd door een bestuurlijke reactie die de maatschappelijke crisis veroorzaakt.  Zo is dat ook het geval bij deze coronacrisis. Door de onevenwichtige politieke keuzes is de crisis veel groter en maatschappelijk breder geworden. Helaas is het dan begrijpelijk dat de meeste mensen vanuit de angst vervolgens hopen dat de mensen die het veroorzaakt hebben ook gaan oplossen. Toch is het noodzakelijk op te komen voor vrije mensen met oog en hart voor de zorg van mensen als de vrijheid beperkt wordt.

Een belangrijke uitgangspunt is dat vrijheid nodig is om vrij te kunnen zijn. Daarvoor zijn twee vrijheden essentieel: vrijheid van angst en vrijheid van armoede. Vrijheid van angst betekent veiligheid, ontwikkeling en zekerheid. Vrijheid van armoede betekent een basisinkomen, een dak boven je hoofd en basisvoorzieningen. Het basisinkomen is volgens mij het middel om tot vrijheid te komen. Daarom is vrijheidsdividend, Freedom Dividend, zoals door de Amerikaanse Democraat Andrew Yang aangegeven een beter begrip. Het maakt discussies over “wat is een basis?” overbodig. Het maakt discussies over “voor je inkomen moet je werken” overbodig: een dividend is per definitie een uitbetaling (bv aan aandeelhouders) waar geen tegenpresentatie tegenover staat. Iedere Nederlander heeft aandeel in de welvaart van Nederland. Iedere Nederland mag dan ook door het vrijheidsdividend delen in de winst van onze samenleving.

Hier vind je de link naar mijn interview voor Nijkerk Nieuws.